Ala-asteella opettaja kysyi mitä olennaista eroa on Suomen ja Ruotsin järvissä. Kukaan ei keksinyt. Ruotsin järvet ovat syvempiä, siis vettä on enemmän ja saasteet laimentuvat paremmin.

Ala-aste kesti 6 vuotta, 190 päivää per vuosi, 20-26 tuntia. Ellen väärin muista, niin (2*20+2*25+2*26)/6 eli yli 23 tuntia keskimäärin viikossa. Tekee yli 5000 oppituntia, ja yli 4000 vaikka laskisi pois luokkaretket, joulujuhlan valmisteluineen ym.

Mitä ala-asteella tapahtui ja mitä opin? Paljon on jäänyt mieleen ja paljon on jo aika turhaa tietoa, hajonneiden valtioiden rajoja ym. Hirveän vähän muistan oppitunneista ja koulusta silti tarkasti, yksittäisten muistikuvien tasolla. Täytyy oikein yrittää muistella.